SunTar
główna
O FIRMIE
OFERTA
AKTUALNOŚCI
PARTNERZY
REFERENCJE
CERTYFIKATY
KONTAKT
 

Siedziba główna firmy:
SUNTAR Sp. z o.o.
ul. Boya Żeleńskiego 5b
33-100 Tarnów

NIP 873-10-03-891
REGON 850326858

Konto Bankowe:
Bank PEKAO S.A. I/O Tarnów
Numer konta 67 1240 1910 1111 0000 0898 1192

infolinia:
+48 14 626 31 34
+48 14 656 08 86
+48 14 656 08 87


adresy mailowe:
Sekretariat: suntar@suntar.pl
Obsługa klienta: sales@suntar.pl
Dział techniczny: helpdesk@suntar.pl
Contact for foreign customers: suntar@suntar.pl

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000095808
Kapitał Zakładowy: 50.000,00 PLN
Kapitał Wpłacony: 50.000,00 PLN